מדוע תומך ביה”ד לעבודה בהסתדרות?

Wednesday 18 כJul, 2012

יש לזכור: בתי הדין לעבודה הוקמו בארץ על פי דרישת ההסתדרות, כדי לכפות עמדתה על ועדים  שראו את תפקידם בייצוג העובדים, ולא בייצוג הנהלת ההסתדרות אצל העובדים

  מאת אלי אמינוב                                                                                  

 מלבד העובדה שהדחתו של הועד הנבחר של עובדי הרכבת בידי הנהגת ההסתדרות חשפה שוב את אופייה האנטי פועלי והאנטי דמוקרטי של ההסתדרות, נטל לעצמו גם בית הדין הארצי לעבודה את זכות היתר להתעלם מרצונם של רוב עובדי הרכבת והכשיל את מאבקם, התארגנותם ומעברם לאיגוד כוח לעובדים. ככל שהדבר מזעזע, לא חרג בית הדין בכך מן התפקיד שהוטל עליו בהיווסדו, דהיינו לשמר את כוחה הריאקציוני של ההסתדרות ואת שליטתה על ועדי העובדים הנבחרים.

 למי שאינו מתעלם מההיסטוריה, זכור בוודאי שבתי הדין לעבודה הוקמו בארץ על פי דרישת ההסתדרות בתחילת שנות השבעים. הסיבות לכך נבעו מאי יכולת המנגנון ההסתדרותי לכפות את החלטותיו על ועדים מיליטנטיים, שראשיהם ראו את תפקידם בייצוג העובדים שבחרו בהם ולא בייצוג הנהלת ההסתדרות בקרב העובדים.( המתעניין בהיסטוריה ובפוליטיקה של ההסתדרות יוכל למצוא כאן חומר בעניין.) כך נוצר בארץ בנוסף לארגון האנטי פועלי הקרוי ההסתדרות הכללית או החדשה של העובדים, גם מנגנון כפייה חדש שנועד להסדרה משטרתית של יחסי העבודה. גם תהליך ההפרטה עליו החליטה ממשלת ישראל התרחש תוך הסכמה ותמיכה של ההסתדרות.

 ניסיונו של עיני להציג עצמו לאחרונה כמושיע עובדי הקבלן נובע בראש וראשונה מהופעתו של כוח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי שהחל להגיע למספר הישגים שלמרות זעירותם מאיימים על המנגנון האנטי דמוקרטי של ההסתדרות. כך, למרות שהיו בבית הדין לעבודה מספר שופטים הגונים במשך השנים, הרי המצב השתנה והארגון האנטי פועלי, המחזיק את עיקרו של מעמד העובדים בארץ בתוכו, תוך שהוא מכפיף אותם ברוב המקרים לצרכי מעבידיהם, עשו לאבד מכוחו.

 מכיוון שכך, נחשף אופיו הריאקציוני של מנגנון בתי הדין לעבודה והעומדת בראשו מתחילה למלא את יעודה ההיסטורי – הסדרה משטרתית של יחסי העבודה והגנה על הסדר החברתי הרקוב. עד הבחירות להסתדרות, יצא עיני לכמה מאבקי ראווה חסרי ערך שנועדו מראש לכישלון. גם השביתות אותן נאלץ עיני לנהל מפעם לפעם, אינן שביתות שהפועלים דורשים לנהלן והם אף לא מעורבים בהחלטות בעניינן, לא על אורכן , לא על היקפן ולא על סיומן.

 אדרעי וחבריה הודחו משום שניהלו מאבק איגוד מקצועי אמיתי. כוחם נבע מהיותם נבחרי עובדי הרכבת, אשר בחרו בהם באופן דמוקרטי כדי שילחמו עבורם. מדיניותה האנטי דמוקרטית של הנהגת ההסתדרות, הנמשכת כבר דורות יצרה בארץ גם ועדים מרוסנים מראש ומחויבים לא לבוחריהם הפורמאליים אלא לראשי ההסתדרות. חברי ועדים אלה מפצים את עצמם על סירוסם בהשגת טובות הנאה ובשחיתות. זהו המחיר שמשלם בסופו משל דבר מעמד הפועלים כולו על הכנסתו לתוך כותונת המשוגעים של ההסתדרות. כדי לשקם את עצמם, זקוקים העובדים לדמוקרטיה בארגוניהם כמו אוויר לנשימה.  זהו דבר שצריך להתבהר לעובדים שעדיין מאמינים בהסתדרות וכן כי מוסד אנטי דמוקרטי זה חייב להיות מוחלף על ידי איגוד מקצועי אמיתי, עצמאי, דמוקרטי ולוחם. אולם הדרישה הממשית הראשונה שצריכה לעלות היום בועדי העובדים היא: “יבוטלו בתי הדין לעבודה”.

2 תגובות »

דודי:

כן, חייבים להגיע לבג”צ. העובדים חשובים מכדי להשאיר אותם בציפורני עיני וכוחניו.

18 בJuly, 2012 | 10:58 pm
מיכאל לינדנבאום:

הבעיה היא שאין מה לצפות מבג”צ.
במסגרת ה”מהפכה החוקתית” ,הכנסת חקקה את חוק הקניין וחוק חופש העיסוק.
מעולם לא עלה בדעתה לחקוק את חוק הזכויות החברתיות של העובדים השכירים.

4 בAugust, 2012 | 8:13 am
אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן